Voix

Pour l'instant ne sont présents que les principaux doubleurs de la série Shin Captain Tsubasa.

Personnages Japonais:

Tsubasa Ohzora -> Yôko Ogai
Genzô Wakabayashi -> Koîchi Hashimoto
Tarô Misaki -> Eiko Yamada
Kojirô Hyûga -> Hirotaka Suzuoki
Hiroshi Jitô -> Ryô Horikawa
Hikaru Matsuyama -> Mie Suzuki
Jun Misugi -> Aya Mizoguchi
Shun Nitta -> Shigeru Nakahara
Ryô Ishizaki -> Hiroko Maruyama
Makoto Sôda-> Yoshitaka Ôtsuka
Ken Wakashimazu -> Nobuo Tobita

Personnages Allemands:

Karl-Heinz Schneider -> Keiichi Nanba

Personnages Argentins:

Juan Diaz -> Takeshi Kusao

Personnages Brésilien:

Roberto Hongô -> Hideyuki Tanaka

Personnages Français:

El Sid Pierre -> Yoku Shioya
Louis Napoléon -> Yasunori Matsumoto